AWBZ LEZING | Haaglanden

Lezing AWBZ, Wilt u goed geïnformeerd worden over: de sinds 1 januari 2013 geldende regels over de eigen bijdrage in de ABWZ, hoe u erfbelasting (successiebelasting) kunt besparen bij overlijden of het maken van een zogeheten “levenstestament” Haaglanden

home

home

Welkom

Vraagt u zich wel eens af:
  • of u uw spaargeld moet aanspreken of uw eigen huis moet gaan opeten bij opname in een zorgcentrum
  • of uw testament nog helemaal up-to-date is
  • wie uw geld beheert wanneer u dat zelf niet meer kunt
Wilt u goed geïnformeerd worden over:
  • de sinds 1 januari 2013 geldende regels over de eigen bijdrage in de AWBZ
  • hoe u erfbelasting (successiebelasting) kunt besparen bij overlijden
  • het maken van een zogeheten “levenstestament” (met onder meer een volmacht)
Dan is het wellicht een goed idee om een van onze informatieavonden te bezoeken over deze onderwerpen.

Op woensdag 4 juni wordt voor de bewoners van Stichting Wassenaarse Zorgverlening en hun familieleden een bijeenkomst gehouden om 19:30 uur tot 21:00 uur in het restaurant van SWZ Willibrord aan de Poortlaan 20 te Wassenaar.

Ontvangst vanaf 19:00 uur. Na afloop kan er worden nagepraat onder het genot van een drankje.
Uiteraard is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

Het programma luidt als volgt.
19:30 – 20:30 uur    : een drietal presentaties over erfrecht, erfbelasting, de eigen bijdrage in de AWBZ en het levenstestament
Vanaf 20:30 uur       : gelegenheid om vragen te stellen

Bent u deze avond verhinderd of geeft u de voorkeur aan een persoonlijk gesprek dan kunt u vrijblijvend een afspraak maken met een van de aan ons kantoor verbonden (kandidaat-)notarissen. Aan een gesprek van maximaal een half uur zijn geen kosten verbonden.

Het aantal beschikbare plaatsen is per avond beperkt. Het is daarom aan te bevelen om tijdig aan te geven of u voornemens bent te komen en met hoeveel personen. Dit via deze website of telefonisch via telefoonnummer 070 - 5 123 123.

Notariskantoor Van Wijk, Gorsira, & Tack | Schoolstraat 27 | 2242 KE | Wassenaar | Tel. 070 5123123 | info@notariskantoor.net